Εταιρικό προφίλ

Ο όμιλος κατασκευαστικών εταιριών δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά κύριο λόγο, όπου είναι και η έδρα του, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησε με την εταιρία Φράγκος Μεταφορική Ο.Ε. και στην συνέχεια ιδρύθηκαν και οι εταιρίες Φράγκος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πρωτοποριακή Τεχνική.

Επίσης, συνεργαζόμενη εταιρεία μελετών ιδιωτικών έργων με έδρα τη Ναύπακτο και με συνεργαζόμενους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους μηχανικούς συμπληρώνει το φάσμα των δυνατοτήτων των κατασκευαστικών εταιρειών. Έτος ιδρύσεως 2002, αριθμός συνεργατών μηχανικών πέντε (5) άτομα, επωνυμία Φράγκος Μελετητική.

Ο όμιλος εταιριών ιδρύθηκε από πολιτικούς μηχανικούς με στόχο την ευελιξία, προσφέροντας ένα εκτεταμένο φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών όπως:

  • Διατήρηση και ενδυνάμωση της θέσης της στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ,και όχι μόνο, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα τόσο μικρού όσο και μεγάλου προϋπολογισμού, σύνθετης τεχνογνωσίας, με ειδίκευση σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κτίρια, τουριστικά έργα, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.
  • Αύξηση της παρουσίας σε συγχρηματοδοτούμενα έργα τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια.

Το οργανόγραμμα όλων των εταιριών του ομίλου έχει την ίδια μορφή διατηρώντας τις ίδιες αρμοδιότητες καθώς η διοίκηση και τα στελέχη παραμένουν τα ίδια συμβάλλοντας με την εμπειρία τους στην καλύτερη λειτουργία και ανάδειξη των δυνατοτήτων όλων των συνεργαζόμενων μελών. Στην συνέχεια γίνεται μια λεπτομερέστερη περιγραφή του προσωπικού του εξοπλισμού και των έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Ο όμιλος εταιριών δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 1997 (με άλλη εταιρική μορφή) με πολύπλοκους και έξυπνους τρόπους λειτουργίας και αποπεράτωσης των έργων.

  • Η εταιρεία Φράγκος μεταφορική Ο.Ε. αποτέλεσε τον βασικό μοναδικό υπεργολάβο στην κατασκευή τεχνικών έργων οπλισμένου σκυροδέματος στην κατασκευή της Ιόνιας οδού με την εταιρεία Dragados S.A. (τμήμα S1 και S2).
  • Η εταιρεία Φράγκος και ΣΙΑ Ο.Ε. αποτέλεσε υπεργολάβο στην κατασκευή τεχνικών έργων οπλισμένου σκυροδέματος στην κατασκευή της Ολύμπιας οδού με την εταιρεία Vinci.
  • Η εταιρία διαθέτει διακομετιστικό κέντρο με πάνω από 1500 παλετοθέσεις προς ενοικίαση.

Στελέχωση

ο κ. Φράγκος Αθανάσιος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, PhD, MPhil με πολυετή θητεία στα μεταλλικά κτίρια και στις μελέτες και κατασκευές μεγάλων οικοδομικών ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Ο κ. Βλαχογιάννης Αδάμ Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών με πολυετή θητεία στα δημόσια έργα (εφαρμογή) και στα προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η κ. Θεοφάνη Αλεξάνδρα Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών με ειδικότητα στη σχεδίαση πρότυπων κτιρίων, ξενοδοχειακών μονάδων, εμπορικών κέντρων και ανακαινίσεις καταστημάτων.

Η κ. Τσάτσου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών με ειδικότητα στα στατικά υπεύθυνη του τμήματος σχεδίασης ειδικών κτιρίων για Logistics – 3PL (κτίρια μετεκφόρτωσης μεγάλων διαστάσεων). Επίσης έχει ειδικευτεί στα προγράμματα FESPA και TYPOS για εφαρμογή μεταλοτύπων τύπου DOKA.

Η κ. Τσιτσίκα Μελπομένη Μηχανικός ΤΕΙ Έργων Υποδομής υπεύθυνη τοπογραφικών και με ειδικότητα σε μεγάλα χαρτογραφήσεις και τοπογραφήσεις (βλέπε αναδασμός στη Χιλιαδού).

Ο κ. Φούντας Ελευθέριος και Φούντας Γεώργιος, Εργοδηγοί Σκυροδέτησης, με εμπειρία σε δημόσια έργα από το 1992, στη Κάρπαθο, στον Περιφερειακό στο Βόλο, στο φράγμα του Ευήνου, στον περιφερειακό της Ναυπάκτου, κλπ. Ο κ. Φούντας Ελευθέριος από το 2009 αποτελεί τον βασικό εργοδηγό τόσο της εταιρίας Φράγκος Μεταφορική Ο.Ε. όσο και της εταιρίας Φράγκος Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ο.Ε..

Ο κ. Λαυρέντης Γιάννης, Εργοδηγός στον Οπλισμό Σκυροδέτησης, με εμπειρία επίσης σε δημόσια έργα από το 1997, στο περιφερειακό της Ναυπάκτου, σε σήραγγες, στην περιφερειακό της Πάτρας, στο φράγμα του Ευήνου, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς και στις ανεμογεννήτριες στη περιοχή Ριγάνι του Δήμου Ναυπάκτου. Ο κ. Λαυρέντης Γιάννης αποτελεί τον βασικό εργοδηγό σκυροδέτησης των εταιρειών Φράγκος Μεταφορική Ο.Ε. όσο και της εταιρίας Φράγκος Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ο.Ε.